Tagastus

Teil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, juhul, kui tellitud tooted ei vastanud Teie ootustele. Kui toode on vale või defektne, jäävad tagastamiskulud täies ulatuses meie kanda.

Toodete tagastamiseks võta meiega ühendust e-posti või telefoni teel või pane kirjalik avaldus teele 14 päeva jooksul.

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ning kasutamata. Tootega tutvumiseks avatud pakend peab olema kahjustamata, v.a. juhul, kui pakendit ei saanud teisiti avada. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, pead kompenseerima kauba väärtuse vähenemise. Juhul, kui kaup on oluliselt rikutud, on meil õigus tagastatud tootest keelduda.

Raha tagastame Sinu arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates avalduse (taganemisteate) kättesaamisest.

Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.